Board logo

标题: 成联 改革捷报(姚文长) [打印本页]

作者: 姚文长    时间: 2019-8-12 09:25     标题: 成联 改革捷报(姚文长)

成联 改革捷报(新声)

2018.9.24

改革开放风烟滚,

捷报传来硕果多。


欢迎光临 中国书法家园论坛 (http://bbs.eshufa.com/) Powered by Discuz! 7.2